Merking av rømningsvei i borettslag og sameie

 

Se for deg at brannalarmen går midt på natten. Det tar litt tid å reagere, så står du opp, titter ut av vinduet der alt ser vanlig ut. Men så hører du at naboene begynner å røre på seg, dører og vinduer åpnes og noen roper brann. Du har to valg, enten å bli i leiligheten eller finne veien ut. Fordi du er usikker på om du kan bli reddet ut hvis du blir i leiligheten, velger du det siste.

Når du åpner døren er det mørkt, fordi lyset er gått. Samtidig lukter du røyk,
du hører hyl og skrik fra andre og føler et snev av panikk. Du tenker kanskje på hvilken vei skal du gå, hvor langt det er bort til trappen og om det er trygt å gå ned trappen. Hva hvis røyken blir tettere og du puster inn røyk?

Hvis rømningsveien ikke er merket kan det faktisk bli
vanskelig å finne riktig vei ut, fordi situasjonen kan gjøre
at man blir forvirret. Dersom det i bygget kun er høyt-
sittende rømningsveiskilt over rømningsdørene og det
skjer en røykutvikling, vil disse snart være tildekket av røyk. I praksis vil de derfor kunne være ubrukelige som veivisere.

Det er det geniale med et lavsittende etterlysende ledesystem

Et lavstittende ledesystem vil i en brannsituasjon lede deg hele veien ut. Når lyset blir borte, vil det etterlysende ledesystemet momentant lyse kraftig opp. På grunn av at røyken stiger kan du bli tvunget til å bøye deg ned eller krype langs gulvet der det er røykfritt. Dette fordi røyken er svært giftig og kan være en dødsfelle i seg selv.

Den etterlysende løsningen vil tydelig lyse opp rømningsveien langs gulvet for deg helt fra du går ut av døren din, ut korridoren, ned trappen og frem til utgangsdøren til sikkerhet.

Testing av skilt og ledelinjer

Alle Smart Signs produkter er grundig testet av SP Svenska Provningsanstalten, Skandinavias fremste måleinstitutt. Resultatet påføres skiltene i form av en nummerserie*. Etterlysende skilt bør kjøpes av leverandører som har gjennomført tilsvarende tester og kan fremvise dokumentasjon på dette.

Smart Signs sine standard skilt er sertifisert til å lyse 4 ganger så sterkt som det norsk standard** krever, og avgir lys i hele 8 timer. Hvis lyset som brukes til lading kun står på sporadisk, kan våre Superior skilt som krever kortere ladetid og lengre lysvarighet benyttes.

Etterlysende skilt trenger ikke strøm, er vedlikeholdsfrie og er pålitelige.

Kontakt oss for nærmere informasjon eller for befaring av ditt borettslag, eller sameie eller andre bygg der dette kan være aktuelt.

T. 2214 1415 eller info@smartsigns.no

Ledelinje som lyser i mørke

* Eksempel  –  Nummeret «318 / 41,5 – 4570» betyr at skiltet lyser 318 mcd/m2 etter
10 minutter og 41,5 mcd/m2 etter 60 minutter. 4570 er antall minutter det
kan måles lysenergi i skiltet.
Det norske kravet er 10 mcd/m2 etter 60 minut