Med 10 års erfaring er vi en trygg samarbeidspartner.

Vi kan bistå med anbudsskriving, prosjektering, rådgivning og kurs gjeldende standarder NS3926 og TEK17 vedr. ledesystemer og om skilt generelt. Vi tar også direkte monteringsoppdrag. 

Kontakt oss for nærmere informasjon på 22 14 14 15 eller info@smartsigns.no

1

Garanti

10 års garanti på luminansverdi og materiale for alle skilt og ledesystemer (gjelder ikke  hærverk eller plassering som kan forårsake skade)

2

Levetid

Høytsittende skilt i aluminium har lengre levetid og høyere smeltepunkt i tilfelle brann enn PVC/Plastikk

3

Fullverdig rømningsveiløsninger

Etterlysende ledesystemer kan benyttes som fullverdige rømningsveiløsninger iht. TEK17 og NS3926. Slik løsning er langt rimeligere og mer synlig i en røyk/brann-situasjon enn et elektrisk nødanlegg og har kun krav om ettersyn hvert 3. år

4

Kombinasjon etterlysende og elektrisk

Iht. TEK17 og NS3926 kan etterlysende lavtsittende ledesystemer også kombineres med høytsittende elektrisk nødanlegg

5

Lysstyrke - luminans

Vår standard luminans i skiltene er 4 ganger så høy som kravet i NS3926

6

Ladelys

Smart Signs ledesystemer lades opp av den normale belysningen, og er sertifisert for lading helt ned i 25 lux (ISO16069). Egne målinger viser at de lader på så lav lysstyrke som 14 lux

7

Kompetanse

Vår stab innehar høy kompetanse og kan bistå med anbudsskriving, råd, veiledning og prosjektering. Vi tar også direkte monteringsoppdrag. 

8

Konkurransedyktige priser

Vi tilbyr meget konkurransedyktige priser til aktive kunder

9

Lager - Levering 

Stort og velfylt lager sentralt i Oslo - rask levering til hele landet