Trygging av rømningsvei med lavtsittende etterlysende ledesystem

Ledesirkler i gulv

Ledesirkler i gulv

Borettslag og sameier 


Vi kan bistå med veiledning og avvikshåndtering ved brannkontroller. Gjennom vårt forhandlernettverk kan vi utføre befaringer og eventuelle montasjeoppdrag. 

Alle våre produkter tilfredsstiller kravene til gjeldende regelverk og er til enhver tid lagerført. 

Sikkerhet ved brann

Ved brann utvikles det giftig røyk som stiger oppover. Røyken vil raskt dekke til rømningsveiskilt over dørene. Disse får derfor lav nytteverdi i en nød-situasjon. Uten en synlig rømningsvei lavt nede ved gulvet kan det lett oppstå panikk blant beboerne, og det kan være vanskelig å finne veien ut til sikkerhet. 

Fordi røyken er giftig kan man bli tvunget til å gå lavt eller krype for å finne veien ut. Lavtsittende etter-lysende merking sørger for å lyse opp rømningsveien helt nede ved gulvet, og gjør det enklere og tryggere å finne veien ut til friluft.

Vi tilbyr ferdige pakkeløsninger til gunstige priser og som kan monteres av våre forhandlere over hele landet. 

Les mer om dette i nettbutikken. 

Her er aktuell artikkel som beskriver den ekstra sikkerheten et lavtsittende ledesystem gir.

Se link til Aftenposten's dekning av brann i 1890 bygård på Bjølsen. Et lavtsittende etterlysende ledesystem ville her ha vært til stor hjelp også for Brannvesenet for å finne raskt fram.  

              Bilder fra eldre 1890 bygård i Oslo med               etterlysende lavtsittende ledesystem

På toppen av trappa er det montert et etasjeskilt og et skilt som viser rømningsvei videre nedover kombinert med merking av hvert trappetrinn

De lavtsittende ledesirklene er diskret plassert         og går nærmest i ett med trappen.

Belysning

En normal belysning i oppgangen sørger for å gi det etterlysende ledesystemet tilfredsstillende lading.

Skilt og ledelinjer lyser kraftig opp dersom lyset skulle gå eller det bryter ut brann.

Løsningen trenger ikke strøm.

Ledesystemet

Et lavtsittende ledesystem
kan være frittstående eller et supplement til høytsittende elektriske rømningsveiskilt.

Våre standardpakker er fleksible og kan enkelt tilpasses for ditt bygg.

Kontakt oss for spørsmål.

Montører

Vi kan anbefale lokale montører over hele landet, som vil utføre oppdraget profesjonelt og effektivt.Ta kontakt med en av våre rådgivere på 22 14 14 15 eller send mail til info@smartsigns.no