Merking av rømningsvei i borettslag og sameie

Se for deg at brannalarmen går midt på natten. Det tar litt tid å reagere, så står du opp, titter ut av vinduet der alt ser vanlig ut. Men så hører du at naboene begynner å røre på seg, dører og vinduer åpnes og noen roper brann. Du har to valg, enten å bli i leiligheten eller finne veien ut. Fordi du er usikker på om du kan bli reddet ut hvis du blir i leiligheten, velger du det siste.

Når du åpner døren er det mørkt, fordi lyset er gått. Samtidig lukter du røyk, du hører hyl og skrik fra andre og føler et snev av panikk. Du tenker kanskje på hvilken vei skal du gå, hvor langt det er bort til trappen og om det er trygt å gå ned trappen. Hva hvis røyken blir tettere og du puster inn røyk?

Dersom det  kun er montert høytsittende rømningsveiskilt over rømningsdørene og det skjer en røykutvikling, vil disse snart være tildekket av røyk. Derfor vil de i praksis kunne være ubrukelige som veivisere, og uten et lavtsittende ledesystem kan det bli vanskelig å finne riktig vei ut, fordi situasjonen kan gjøre en forvirret. 

Se link til Aftenposten's dekning av brann i 1890 bygård på Bjølsen. Et lavtsittende etterlysende ledesystem ville her også ha vært til stor hjelp for Brannvesenet for å finne raskt fram.  

      Bilder fra eldre 1890 bygård i Oslo med etterlysende lavtsittende ledesystem.

De lavtsittende ledesirklene er diskret plassert på hvert trappetrinn og går nærmest i ett med trappa.

Dette er det geniale med et lavtsittende etterlysende ledesystem

Det lavtsittende ledesystemet vil i en brannsituasjon lede deg hele veien ut til trygghet. Når lyset blir borte vil det etterlysende ledesystemet momentant lyse kraftig opp. På grunn av at røyken stiger kan du bli tvunget til å bøye deg ned eller krype langs gulvet der det er røykfritt. Dette fordi røyken er svært giftig og kan være en dødsfelle i seg selv.

Den etterlysende ledelinjen vil vise veien helt fra du går ut
av døren din, ut i korridoren, ned trappen og frem til utgangsdøren til sikkerhet.

Løsningen er også til god hjelp for Brannvesenet når de skal finne veien inn i bygget. 

Testing av skilt og ledelinjer

Alle Smart Signs produkter er offisielt testet av SP Svenska Provningsanstalten, Skandinavias fremste måleinstitutt. Resultatet påføres skiltene i form av en nummerserie. Etterlysende skilt bør kjøpes av leverandører som har gjennomført tilsvarende tester og kan fremvise dokumentasjon på dette.

Smart Signs sine standard skilt er sertifisert til å lyse 4 ganger så sterkt som det gjeldende norsk standard krever, og avgir lys i hele 8 timer. Hvis lyset som brukes til lading
kun står på sporadisk, kan våre Superior skilt som krever kortere ladetid og lengre lysvarighet benyttes. Etterlysende skilt trenger ikke strøm, er vedlikeholdsfrie og pålitelige.

Kontakt oss for nærmere informasjon eller for befaring av ditt borettslag, eller sameie eller andre bygg der dette kan være aktuelt.

På toppen av trappa er det montert et etasjeskilt og et skilt som viser rømningsvei videre nedover kombinert med merking av trappetrinn.

Skilt med 1. etasje, skilt med pil som peker mot utgang og skilt med pil ut over dør.

Telefon: 22 14 1​​​4 15